Yolcu Taşıma Sözleşmesi

YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

 

 

İnternet Satış Sözleşmesi

İnternetten alınan biletler de geri iade ve iptal yapılmamaktadır. Ancak biletinizi açığa çevirebilir ve 1 yıl içinde istediğiniz tarihte kullanabilirsiniz.

•
Yolcu taşıma bilet ücreti sadece taşıma bedeli mukabili olarak alınmaktadır. Seyehat edilecek araçlarda Digikoltuk hizmeti verilmesi karşılığında herhangi bir ekstra ücret alınmamaktadır. Bu sebeple Digikoltuk hizmeti verilip verilmemesi 'in inisiyatifinde olup yolcular seyahat edecekleri araçlarda Digikoltuk bulunmaması veya bulunsa dahi herhangi bir nedenle çalışmamasını gerekçe göstererek hizmetin ayıplı yapıldığını iddia edemezler.
 

•Tarih ve saati geçmiş biletler için hiçbir hak talep edilemez.

 

•4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, biletiniz 24 saat öncesindeki müracaatlarınızda paranız iade edilir.12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarınızda ise biletiniz 1 yıl süre ile açık bilete dönüştürülür. 1 yıl içerisinde kullanılmayan biletlerin para iadesi yapılmaz ve bilet kullanılmış sayılır.

 

•Yaptırmış olduğunuz rezervasyonlarda belirtilen rezervasyon saatine kadar biletinizi almamanız durumunda, rezervasyonunuz sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

 

•Karayolu Taşıma Yönetmenliğine göre 30kg’a kadar olan bagajlar ücretsiz taşınır.30kg’ı aşan bagajlardan ek bagaj ücreti alınır.

 

•Koltuk numarasına göre düzenlenmiş bagaj fişinizi alınız.

 

•Bagajda ve yolcu beraberinde, insana sağlığı açısından zararlı ve tehlikeli durum ihtiva eden maddeler(yanıcı, patlayıcı vb.)ile uygunsuz nitelikte ambalaj ve eşyalar kesinlikle taşınmaz.

 

•Araç içerisinde, yolcu beraberinde kedi, köpek, kuş gibi hayvan taşınması yasaktır. Canlı hayvanlar özel kafeslerinde bagaj bölümünde taşınabilir. Meydana gelebilecek olumsuzluklarda firmamız sorumlu değildir.

 

•Bilet gösterilip, fiş alınarak bagaja verilen eşyanın idari ve adli makamlarca yapılacak muayenelerinde doğacak cezai mesuliyet bagaj sahibine aittir.

 

•Bagaja verilen ve değer beyanı yapılmayan eşyanın kaybı halinde bilet bedelinin ancak 3 misline kadar ödeme yapılır.

 

•T.T.K 804.maddesi gereği; yolcunun alıkoyduğu, bagaja teslim etmediği eşyalardan taşıyıcı sorumlu değildir.

 

•4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmenliği’ne göre 6- 12 yaş arası çocuklar için %30 indirimli bilet,12 yaşından büyük çocuklar için tam bilet alınır.

 

•Trafikçe yasaklanmış yerlerde yolcu indirme-bindirme yapılmaz.

 

•Firmaca belirlenmiş mola yeri dışında, hastalanma v.b acil haller haricinde durulması, mola verilmesi talep edilemez.

 

•Trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, araç içerisindeki diğer yolcuları rahatsız edecek tavır ve davranışlar sergilenemez.

 

•Yolcuların Trafik Kanunu gereği emniyet kemeri takmaları zorunludur.

 

• sefer saatlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

•Bileti alan yolcu yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Bu bilet yolcu ile firma arasında bir sözleşmedir. İhtilaf halindeki yetkili mercii KONYA Mahkemeleri ve İcra Mahkemeleridir.